Vega Holster 8V33 Sissetõmmatav julgestusnöör on väga efektne ja tagab turvalisuse.